Logotipo para la Orquestra Filarmónica de la Universitat de Valencia.

Nota

Realitzat en coautoria pertanyent al grup Espirelius.