Cartel para la Autoridad Portuaria de Valencia.

Nota

Realitzat en coautoria pertanyent al grup Espirelius.